Personas datu apstrādes noteikumi

2021.gada 30.marta redakcija

Šie Personas datu apstrādes noteikumi satur informāciju par Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu “ZZ Čempionāts” pasākuma ietvaros veikto personas datu apstrādi (turpmāk – “Pasākums”) un tīmekļa vietnes www.zzcempionats.lv  (turpmāk -  tīmekļa vietne) piekļuves nodrošināšanu. Pasākuma organizators un datu apstrādes pārzinis ir SIA “TELE2”, vienotās reģistrācijas nr.:40003272854, juridiskā adrese: Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004 (turpmāk– “Organizators”, “mēs”, “mums” un “mūsu”). 
 
Personas datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats 
 
Lai nodrošinātu Pasākuma norisi, mēs veicam personas datu apstrādi šādiem, konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem:   
 
7.1. Atbildes sniegšana uz informācijas pieprasījumu 
 
Lai sniegtu atbildes uz tīmekļa vietnes kontaktformā vai citā formā sniegtajiem jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem, kas saistīti ar Pasākuma norisi un dalību Pasākumā, tiek apstrādāti tādi personas dati kā vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, skolas nosaukums, adrese, kā arī cita brīvprātīgi sniegtā informācija, piemēram, jautājumā vai saziņā ietvertā papildus informācija. 

Apstrāde ir pamatota ar Organizatora leģitīmajām interesēm atbildēt uz dalībnieku un interesentu iesniegtajiem pieprasījumiem, kā arī atsevišķos gadījumos atbildes sniegšana uz pieprasījumiem un iesniegumiem ir Organizatora juridisks pienākums. 
 
7.2. Pasākuma dalībnieku reģistrācija 
 
Reģistrācija dalībai Pasākumā tiek veikta caur tīmekļa vietni www.zzcempionats.lv. Lai reģistrētos, tiek apstrādāts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, skola. Organizators mājaslapā paredz iespēju dalībniekam reģistrēties savas komandas kontā ar savu sociālā tīkla kontu, ja dalībnieks to vēlas, tādējādi saņemot dalībnieka sociālā tīkla profila datus, tādus kā – vārds, uzvārds, e-pasts, profila attēls. 

Apstrāde ir pamatota ar Organizatora leģitīmajām interesēm organizēt abpusēji ērtu reģistrēšanās iespēju, lai persona varētu reģistrēt savu dalību un piedalīties Pasākumā. 

7.3. Vecāku atļaujas bērniem piedalīties digitālajā un klātienes Pasākumā 

Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, dalība digitālajā un klātienes Pasākumā tiek nodrošināta tikai pēc dalībnieku vecāku/aizbildņu atļauju saņemšanas, kurā vecāki/aizbildņi kā bērna likumiskie pārstāvji sniedz piekrišanu bērna dalībai. Atļaujas saņemšanas ietvaros tiek apstrādāti tādi dati kā – dalībnieka vārds, uzvārds; vecāku/aizbildņu vārds, uzvārds un paraksts. Apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu normatīvo aku prasības, ja dalībnieks ir bērns, kas vēlas piedalīties Pasākumā digitāli, izmantojot vietni www.zzcempionats.lv. Klātienes Pasākuma organizēšanā atļauju apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu bērna dzīvības un veselības intereses, nepieļaujot dalību nepilngadīgiem, ja vecāki nav informēti un atļāvuši bērnam piedalīties, ievērojot un apzinoties bērna veselības stāvokli, vai citu iemeslu dēļ.  
 
7.4. Pasākuma dalībnieku detalizētāka informēšana par Pasākuma norisi, kārtību un rezultātiem 
 
Pasākuma organizēšanā, lai informētu dalībniekus par Pasākuma izmaiņām, kārtību, posmu norisi – vietu, laiku, un sniegtu citu dalībai Pasākumā svarīgu informāciju, tiek apstrādāts dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, skolas nosaukums. 

Apstrāde ir pamatota ar Organizatora leģitīmajām interesēm informēt dalībniekus par Pasākuma norisi, Pasākuma organizatoriskai vadībai. 

7.5. Tiešā mārketinga veikšana
 
 
Dalībnieks var izteikt piekrišanu saņemt tiešā mārketinga ziņas. Lai izsūtītu informatīvus materiālus un informāciju par Pasākuma Organizatora un sadarbības partneru īpašajiem piedāvājumiem, tiek apstrādāts dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. Vēršam uzmanību, ka katrā attiecīgajā izsūtnē ir norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu ziņu saņemšanas. Apstrāde ir pamatota ar dalībnieka vai vecāka/aizbildņa sniegtu piekrišanu. 
 
7.6. Pasākuma publicitāte, popularizēšana un sabiedrības informēšana 
 
Pasākuma laikā var tikt veikta foto un video uzņemšana, kuros var būt redzams dalībnieks un citi Pasākuma apmeklētāji. Šie materiāli, tiks publicēti Organizatora mājas lapās, sociālo tīklu kontos, tiks izmantoti citos materiālos, t.sk. drukātā formā. Materiālu izmantošanā vienmēr tiek ņemtas vērā bērna un citu Dalībnieku intereses un tas, vai foto vai video materiāls nevarētu radīt kaitējumu kādai personai, it sevišķi, vai nesatur foto un video materiālu par Dalībnieku, un vai materiāla publicēšana varētu kaitēt Dalībnieka reputācijai, tēlam, sabiedrības vai trešo pušu attieksmei pret Dalībnieku, tā darbībām vai pret tā vizuālo izskatu, vai negatīvi ietekmēt Dalībnieka attiecības ar apkārtējiem. Foto un video materiāli var tikt nodoti arī Pasākuma sadarbības partneriem. 

Pasākuma apmeklētāju, kas nav dalībnieki, foto un video materiālu publicēšana ir pamatota ar Organizatora leģitīmajām interesēm Pasākuma publicitātes veicināšanā un sabiedrības informēšanai par Organizatora aktivitātēm, t.sk. par Pasākuma norisi. Dalībnieku foto un video materiālu publicēšana ir pamatota ar dalībnieka vai tā likumiskā pārstāvja/aizbildņa sniegtu piekrišanu šādai datu apstrādei. 

Ikvienai personai ir tiesības iebilst pret foto un video materiālu izmantošanu. Tādā gadījumā dalībnieka vai apmeklētāja pienākums ir Pasākuma norises laikā izmantot Organizatora izsniegtās īpašas atpazīšanas zīmes (piespraudes, uzlīmes). Ja dalībnieks vai apmeklētājs nebūs pieprasījis un Pasākuma laikā izmantojis izsniegto atpazīšanās zīmi, foto un videomateriāli un to publikācijas var saturēt šī apmeklētāja vai dalībnieka personas datus. Ikvienai personai ir tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu vai atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Organizatoru. Organizators nav atbildīgs par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks vai Pasākuma apmeklētājs ar savām ierīcēm un izmantojot savus datu nesējus.  
 
7.7. Dalībnieku iesniegto un Pasākuma laikā tapušo materiālu apstrāde 
 
Iesniegtie, uzņemtie un Pasākuma norises laikā (digitālā un fināla posmos un uzdevumos) tapušie materiāli var tikt izmantoti Pasākuma un aktivitāšu publicitātes nodrošināšanai un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā, tie var tikt publicēti Organizatora un partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv,instagram.com, tiktok, facebook.com u.c.). 

Materiāli var tikt nodoti sadarbības partneriem (Veselības ministrija, AS Sadales tīkls, Biedrība Tēvi, ASV Vēstniecība Latvijā), kas šos materiālus var izmantot savās kampaņās, aktivitātēs, publicējot mājas lapās, drukātos materiālos un izmantojot sociālo tīklu aktivitātēs. Apstrāde ir pamatota ar dalībnieka vai tā likumiskā pārstāvja/aizbildņa sniegtu piekrišanu konkrētai datu apstrādei. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Organizatoru. 
 
Personas datu nodošana 
 
Lai nodrošinātu sekmīgu Pasākuma norisi, Organizators var nodot dalībnieku un Pasākuma apmeklētāju personas datus uzticamiem sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Organizatora uzdevumā. Personas dati tiek nodoti tikai tiem sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, ar kuriem ir noslēgts datu apstrādes līgums, nosakot stingras prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
 
Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē. Kas ir sīkdatnes? 
 
Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts Jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu, piemēram, kad Jūs pēdējo reizi apmeklējāt tīmekļvietni  un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un visbiežāk to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi. 
 
Kam tiek izmantotas sīkdatnes? 
 
Mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad apmeklējat zzcempionats.lv, tiek lietotas sīkdatnes (t.sk. analītiskās sīkdatnes).​ 
 
Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu? 
 
Ja nevēlaties, lai Jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Atsaucot piekrišanu sīkdatņu ievākšanai mājaslapā vai atslēdzot sīkdatņu ievākšanu pārlūkā, Jūs varat pārtraukt informācijas iegūšanu un izmantošanu, bet, ja Jūs tā izdarīsiet visiem sīkdatņu veidiem, Jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas funkcijas. 

Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt. 

Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org.Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes:  

Kādas sīkdatnes tīmekļvietne izmanto?

Tele2 Tīmekļvietnēs tiek izmantotas dažādas sīkdatnes, kas uzskaitītas zemāk. Sīkdatnes ir iespējams grupēt pēc to izmantošanas veida: nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes; analītikas sīkdatnes; mārketinga un trešo pušu sīkdatnes. Detalizēta informācija par to, kādas sīkdatnes tiek izmantotas konkrētajā Tele2 Tīmekļvietnē, ir pieejama Tīmekļvietnes sīkdatņu paziņojumā.

1) Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes ir vajadzīgas tīmekļvietnes satura tehniskai atspoguļošanai un funkcionalitāšu netraucētai darbībai. Šīs sīkdatnes neievāc un neuzkrāj vietnes lietotāja personīgo informāciju, bet seko līdzi vietnes lietošanas paradumiem un tam, vai vietnes darbībā nav konstatējami traucējumi. Tele2 pirms tīmekļvietnes lietošanas informē apmeklētāju, ja šādas sīkdatnes attiecīgajā vietnē tiek izmantotas. Tele2 Tīmekļvietnēs tiek izmantotas šādas nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes

Nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Glabāšanas termiņš

Veids

Nolūks

PHPSESSID

Tele2 Tīmekļvietne

Sesijas ietvaros

HTTP Cookie

Saglabā lietotāja sesijas statusu tīmekļvietnes pieprasījumos.

session_id_1174528648

Tele2 Tīmekļvietne

Sesijas ietvaros

HTTP Cookie

Sesijas identifikators.

C

adform.net

1 mēnesis

HTTP Cookie

Tiek izmantota, lai pārliecinātos, vai apmeklētāja pārlūks atbalsta sīkdatņu ievietošanu.

CookieConsent

Tele2 Tīmekļvietne

1 gads

HTTP Cookie

Saglabā lietotāja sīkdatnes piekrišanas statusu attiecībā uz konkrēto domēnu.

2) Analītikas sīkdatnes

Tele2 Tīmekļvietnēs tiek izmantotas analītikas un statistikas sīkdatnes, kas nav obligāti nepieciešamas tīmekļvietnes darbības vai pamata funkcionalitāšu nodrošināšanai. Tās sniedz Tele2 ieskatu par tīmekļvietnes izmantošanu, veiktajām darbībām tīmekļvietnē, lietotāju paradumiem un aktivitāti. Sīkdatņu izmantošanas mērķis ir iegūt informāciju par nepieciešamajiem uzlabojumiem tīmekļvietnē, lai attīstītu vietnes saturu un funkcionalitātes, pēc iespējas ievērojot lietotāju vajadzības, nepieciešamību un paradumus.

Nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Glabāšanas termiņš

Veids

Nolūks

_ga

Tele2 Tīmekļvietne

2 gadi

HTTP Cookie

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistikas datu apstrādē par to, kā apmeklētājs lieto tīmekļvietni.

_gat

Tele2 Tīmekļvietne

1 minūte

HTTP Cookie

Izmanto Google Analytics, lai kontrolētu pieprasījumu apjomu

_gid

Tele2 Tīmekļvietne

24 stundas

HTTP Cookie

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistikas datu apstrādē par to, kā apmeklētājs lieto tīmekļvietni.

 3) Trešo pušu, mārketinga un sociālo tīklu sīkdatnes

Vietnes apmeklētāju ērtības uzlabošanai un Tele2 mārketinga vajadzībām tiek izmantotas zemāk uzskaitītās trešo pušu, mārketinga un sociālo tīklu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nav obligātas mājaslapas satura atspoguļošanai. Vietnēs, kur tiek izmantotas trešo pušu sīkdatnes, Tele2 pirms vietnes lietošanas lūdz apmeklētāja piekrišanu šādu sīkdatņu izvietošanai lietotāja ierīcē. Tele2 izmanto šādas trešo pušu sīkdatnes:

Nosaukums

Pakalpojuma sniedzējs

Glabāšanas termiņš

Veids

Nolūks

uid

adform.net

2 mēneši

HTTP Cookie

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai atpazītu apmeklētāja pārlūku, kad apmeklētājs apmeklē tīmekļvietnes, kas izmanto tādu pašu reklāmas paziņojumu un sadaļu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmas paziņojumu un sadaļu attēlošanu, pamatojoties uz apmeklētāja darbībām un dažādu reklāmdevēju apmaksu par paziņojumu atrādīšanu.

_fbp

tele2.lv;

zelta-

zivtina.lv

3 mēneši

HTTP Cookie

Izmanto Facebook, lai piegādātu virkni reklāmpaziņojumu produktu, kā, piemēram, reāllaika cenas iespēju trešo pušu reklāmdevējiem.

fr

facebook.com

3 mēneši

HTTP Cookie

Izmanto Facebook, lai piegādātu virkni reklāmpaziņojumu produktu, kā piemēram reāllaika cenas iespēju trešo pušu reklāmdevējiem.

Tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi 
 
Pasākuma Dalībniekiem un apmeklētājiem saskaņā ar un atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, prasīt to labošanu vai dzēšanu, ierobežot savu personas datu apstrādi, kā arī īstenot citas datu subjekta tiesības, sazinoties ar Organizatoru. Ja apstrāde ir pamatota ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, taču atsaukums neietekmēs personas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai.     
 
Nobeiguma noteikumi 
 
Dalībnieks, reģistrējot dalību Pasākumā, apliecina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem un ir informēts par savu personas datu apstrādi. Lai uzdotu sev interesējošus jautājumus un iegūtu detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, rakstiet uz . Sīkāku informāciju par TELE2 veikto datu apstrādi iespējams iegūt: https://www.tele2.lv/tele2-privatuma-politika/, kā arī sazinoties ar TELE2 datu aizsardzības speciālistu:. Par Personas datu apstrādes noteikumos veiktajām izmaiņām mēs Jūs informēsim, aktuālo noteikumu redakciju publicējot tīmekļa vietnē www.zzcempionats.lv. Izmaiņas Personas datu apstrādes noteikumos stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.