Jautājumi un atbildes par Zelta Zivtiņas Čempionātu

Reģistrācija

Kādi ir Čempionāta svarīgākie datumi?

Pieteikšanās un Mājasdarba izpilde: 21. marts - 4. aprīlis (plkst. 23.59)
Pusfinālistu paziņošana: 5. aprīlis
Pusfināls: 5. aprīlis - 20. aprīlis (plkst. 23.59)
Finālistu paziņošana: 25. aprīlis
Fināls: 9. – 27. maijs (pēc grafika)

Vai Čempionātā jāpiedalās visai klasei?

Obligāti jāpiedalās vismaz 10 skolēniem no klases.

Vai drīkst veidot apvienotās klases no vienas skolas?

Apvienoties ir iespējams, ja klasē mācās mazāk nekā 10 skolēni, taču to var darīt tikai savas skolas un savas klašu grupas ietvaros. Klašu grupas ir šādas: 5.-6., 7.-9., 10.-12. klašu grupas. Piemēram, ja esat 5. klase, tad varat apvienoties ar 6. klasi. Ja esat 8. klase, varat apvienoties ar 7. un 9. klasi.

Ja vēlaties pieteikt apvienoto klasi: izlemiet, kuru klasi piesakāt kā pamatsastāvu, tad pievienojiet citas klases skolēnus kā savus klasesbiedrus savā Klases kontā un vienojieties, kurš pieaugušais (klases audzinātājs, cits skolotājs vai pieaugušais kurš sasniedzis 18 gadu vecumu) jūs pavadīs Čempionātā.

Vai visiem klases skolēniem obligāti jābūt reģistrētiem zzcempionats.lv, lai piedalītos Čempionātā?

Minimālais dalībnieku skaits ir 10 skolēni no klases. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā (www.zzcempionats.lv) reģistrējas tie skolēni, kuri piedalīsies Čempionātā. Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties Čempionāta Finālā. Tie klasesbiedri, kuri nav reģistrēti, Čempionātā nepiedalās un klases uzvaras gadījumā balvas nesaņem.

Kas ir vecāku atļaujas un kas ar tām jādara?

Vecāku atļaujas nepieciešamas visiem skolēniem, kuri vēlas piedalīties Čempionātā. Vecāku atļauja pieejama lejupielādēšanai skolēnu un skolotāju Klases kontā. Vecāku atļauju jāizdrukā, jādod vecākiem aizpildīt, tad jānogādā skolotājam.
Skolotājs katra skolēna vecāku aizpildīto atļauju augšupielādē Klases kontā. Ja vecāku atļauja netiks pievienota līdz 4. aprīļa plkst. 23.59, skolēns Čempionātā piedalīties nevar. Ja skolēns ir pilngadīgs, vecāku atļauju aizpilda un paraksta viņš pats.

Vai klasi drīkst pārstāvēt skolotājs, kas nav klases audzinātājs?

Jā, drīkst. Klases pavadonis drīkst būt skolas direktora apstiprināts skolotājs, klases audzinātājs, kāds no klases skolēnu vecākiem vai cits pilngadīgs pieaugušais. Vienlaicīgi skolotājs/pieaugušais var būt atbildīgs tikai par vienu klasi.

Mājasdarbs

Līdz kuram datumam ir jāiesniedz mājasdarbs?

Mājasdarbs jāpievieno Klases kontā līdz 4. aprīļa plkst. 23.59.

Kas jādara, ja es nevaru ielādēt mājasdarbu?

Pirmkārt, pārliecinies, ka augšupielādētais fails atbilst visiem kritērijiem, kas minēti Mājasdarba uzdevumā. Ja fails atbilst visām minētajām prasībām un atkārtoti to neizdodas ielādēt, sazinies ar pasākuma rīkotājiem, rakstot e-pastu uz .

Pusfināls

Kas jādara, lai iekļūtu Pusfinālā?

Jāizpilda Mājasdarbs, kuru vērtēs žūrija, un jāiesniedz visu dalībnieku vecāku atļaujas. Labākās klases pēc žūrijas vērtējuma nokļūst Pusfinālā. Mājasdarba uzdevumu meklē savā Klases kontā!

Kad būs zināmas klases, kas tikušas uz pusfināliem?

Klases, kas tikušas uz Pusfinālu, tiks paziņotas 5. aprīlī Čempionāta mājaslapā. Papildus katra klase saņems informatīvu e-pastu, kurā tiks apstiprināta iekļūšana Pusfinālā.

Fināls

Vai visiem klasesbiedriem jābrauc uz Finālu?

Uz Finālu jābrauc tiem klases skolēniem, kuri ir reģistrējušies dalībai Čempionātam Klases kontā.

Kur un kad notiks Fināla sacensības?

Fināla sacensības notiks Siguldā. Fināla sacensības norisināsies pēc iepriekš izveidota klašu grafika laika posmā no 9. līdz 27. maijam. Katrā Fināla sacensību dienā satiksies 8 klases no dažādām Latvijas vietām.

Kad būs zināmi Fināla rezultāti?

Čempionāta 2022 rezultāti tiks publicēti 2022.gada 31. maijā