Nolikums

ZZ ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI UN KOMANDAS

1. Kas ir “ZZ Čempionāts”?

Tradicionāli ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos 5. līdz 12. klašu skolēniem no visas Latvijas. Katru gadu pasākuma norisē iesaistīt ap 30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

ZZ Čempionāts 2021. gadā aizvadīs jau 15. sezonu, bet tā kā valstī pastāv dažādi Covid-19 ierobežojumi, kas ietekmē arī ZZ Čempionāta norisi, tad šajā pavasarī notiks ZZ Čempionāta “Ģimenes kauss”, kur komandu veidos ģimenes un mājsaimniecības, ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

ZZ Čempionāta “Ģimenes kauss” būs aktīvs, interesants un izglītojošs ģimenes piedzīvojums visiem kopā, kas iespējams ļaus atklāt kaut ko jaunu par ģimeni kā komandu vai arī vienkārši lieliski un saturīgi pavadīt laiku kopā.

2. “ZZ Čempionāta” mērķi

Veicināt ģimenēm vairāk kopā pavadīt interesantu un jēgpilnu laiku, pildot dažādas neformālas aktivitātes, kuru mērķis ir uzzināt ko jaunu, mācīties sadarboties un uzklausīt vienam otru, konfliktu risināšanas un attiecību veidošanu prasmes, atpazīt emocijas un izprast emocionālo paškontroli.

ZZ Čempionāta “Ģimenes kausa” mērķis ir parādīt, ka ģimenē katram ir savas stiprās puses, kuras, visiem liekot kopā, veidojas laba komanda.

3. “ZZ Čempionāta” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt arī citus sadarbības partnerus.

4. “ZZ Čempionāta” dalībnieki un komandu veidošana

Komandu var veidot ģimene vai vienas mājsaimniecības pārstāvji. Svarīgi, lai komandā būtu gan mazi, gan lieli, jo uzdevumi būs dažādi un piemēroti visiem. Fināla dienā komandai būs nepieciešams pārvietoties ar automašīnu, tāpēc ir svarīgi, lai komandā ir kāds, kurš drīkst to vadīt. Izņemot Rīgas posmā – šajā posmā komandas varēs startēt ar kājām vai velosipēdu.

Svarīgi, lai visi komandas dalībnieki tiek reģistrēti ZZ Čempionāta Komandas kontā, jo tikai reģistrētie dalībnieki uzvaras gadījumā tiks pie balvām.  

Komandā katrs pats ir atbildīgs par ZZ Čempionāta Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu. Par jauniešiem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, atbildību uzņemas vecāki, to apliecinot ar vecāku atļauju.

5. “ZZ Čempionāta” balvas

“Ģimenes kausa” galvenā balva

ZZ Čempionāta “Ģimenes kausa” galvenā balva ir 2000 eiro, kas paredzēta ģimenes turpmākiem kopīgajiem piedzīvojumiem un aktivitātēm.
Galvenā balva tiks izlozēta starp visām komandām, kas piedalījušās ZZ Čempionāta 2021 digitālajā posmā un finālā 15.maijā. Jo vairāk punktus komanda būs ieguvusi abos posmos, jo lielāks ir biļetenu skaits, ar kuru komanda piedalās izlozē – par katriem 100 nopelnītajiem punktiem katrā no posmiem, komandai tiek piešķirts viens izlozes biļetens. (Piemēram, ja komanda digitālajā posmā nopelnījusi 1000 punktus, bet finālā 1200 punktus, tad kopā komandai tiek piešķirti 22 izlozes biļeteni). Uz balvu var pretendēt arī komandas, kas piedalījušās tikai digitālajā posmā vai tikai fināla posmā.
Uzvarētāji tiks paziņoti 17.maijā 12:00, pēc visu rezultātu apkopošanas, Facebook ZZ Čempionāta “Ģimenes kauss” pasākuma sadaļā.
Uzvarētājiem ar organizatoru jāsazinās 5 dienu laikā, rakstot uz norādīto e-pastu.
Balva tiks pārskaitīta uz uzvarētāja norādīto kontu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Nodokļus par šo balvas summu nomaksās organizators SIA “Tele2”.


Skolas balva

ZZ Čempionāts arī šogad neaizmirst par saviem galvenajiem atbalstītājiem – skolām un skolotājiem. Piesakoties ZZ Čempionātam, skolas vecuma bērniem lūdzam norādīt skolu, kuru viņi apmeklē. Aktīvākās skolas visi skolotāji saņems aizraujošu saliedēšanās un kopā būšanas piedzīvojumu 500 eiro vērtībā (pēc izvēles -  pārgājiens klātienē vai pasākums tiešsaistes platformā) no ZZ Čempionāta draugiem aktīvā tūrisma centra Eži.

ZZ ČEMPIONĀTA NORISE

6. ZZ Čempionāta 2021 “Ģimenes kausa” posmi īsumā

Pieteikšanās un Digitālais posms: 30.marts – 30.aprīlis plkst. 23:59.
Fināls: 15.maijs

7. Reģistrēšanās ZZ Čempionātam

Komandas reģistrēties ZZ Čempionātam un pildīt Digitālā posma uzdevumus var visa digitālā posma laikā – no 30.marta līdz 30.aprīlim. Komandām jāizveido savs konts www.zzcempionats.lv mājas lapā, katram komandas dalībniekam reģistrējoties ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un izpildot reģistrēšanās noteikumus. 

Komandā katrs pats ir atbildīgs par ZZ Čempionāta Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu. Par jauniešiem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, atbildību uzņemas vecāki, to apliecinot ar vecāku atļauju. 

Vecāku atļauja pieejama lejupielādēšanai komandas ZZ Čempionāta mājas lāpā. Tā jāizdrukā, jādod vecākiem aizpildīt un parakstīt, un tad jāaugšuplādē komandas kontā. Ja vecāku atļauja netiks pievienota, tad digitālajā posmā un finālā piedalīties nevar. Par vecāku atļaujas aizpildīšanu ir atbildīgi bērna vecāki.

! Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt Komandas kontā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt komandai un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā ZZ Čempionāta 2021 gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt komandai dalību ZZ Čempionāta 2021 turpmākajā gaitā, ja komandā ir kāds jaunāks par 13 gadiem un Komandas kontā nav pievienota derīga vecāku atļaujas par dalību ZZ Čempionātā.

CITAS SADAĻAS

9. Komandu diskvalificēšana

Ja Digitālā posma vai Fināla uzdevumu laikā komanda iesniedz uzdevumu, kura saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, kurā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība, tas neatbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām, attiecīgā komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības ZZ Čempionātā.

10. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz .

11. Juridiskā atruna

Ar savu dalību ZZ Čempionāta “Ģimenes kausa” finālā 15.maijā, dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar pasākuma nolikumu un noteikumiem.Organizatori, veidojot pasākumu, nodrošina fināla spēli un punktus dabā, taču par savu drošību un veselību atbildīgi ir paši dalībnieki. Organizators neuzņemas nekādu atbildību un vainu par dalībnieku pasākuma laikā gūtajām traumām, pazaudētajām personīgajām mantām u.c. .  

- dalībnieki apliecina, ka uzņemas atbildību par savu drošību, veselību un dzīvību. apņemas ievērot visus valsīt noteiktos saistošos noteikumus un attiecināmos likumus.  
- dalībnieki paši uzņemas atbildību par valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu ievērošanu
– izvairīties no pulcēšanās, ievērot divu metru distanci starp mājsaimniecībām un citām komandām, iekštelpās lietot sejas maskas un ievērot citus noteiktos ierobežojumus. vecāki uzņemas pilnu atbildību par saviem nepilngadīgajiem bērniem, akceptējot, ka ir informēti, ka bērni piedalās ZZ Čempionātā, un uzņemoties pilnu atbildību par viņu veselību un drošību.