Nolikums

"ZZ ČEMPIONĀTA 2017" NOLIKUMS

1. „ZZ Čempionāts”

Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos starp skolēnu komandām 1. līdz 4. un 5. līdz 12. klašu grupās.


2. ZZ Čempionāta” mērķi

1) Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū.

2) Popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

 

3. ZZ Čempionāta” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa” sadarbībā ar SIA “Inspired” un SIA “Abnormal”.

Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

 

4. “ZZ Čempionāta” dalībnieki

Latvijas skolu skolēnu komandas, kuras veido:

1.- 4. klašu grupā – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā – 10 kopā ar skolotāju.

5. - 12. klašu grupā – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) kopā ar skolotāju.

Gadījumā, ja klasē ir vairāk nekā 10 skolēnu, klases profilā (www.zzcempionats.lv) var reģistrēties visi skolēni un mājasdarba uzdevumu izpildē drīkst iesaistīties visa klase. Jo vairāk skolēnu reģistrējas, jo lielāka iespēja iegūt “ZZ Čempionāta” speciālo balvu (skatīt sadaļā “Balvas”).

Gadījumā, ja klasē ir mazāk kā 10 skolēnu, drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās  klašu grupās: 5.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12. klase.

 

5. “ZZ Čempionāta” norise

1. Pieteikšanās un mājasdarbs

Pieteikšanās un mājasdarba iesniegšana sākas 2017. gada 13. februārī un ilgst līdz 13. marta plkst. 23:59.

Lai pieteiktos dalībai ZZ Čempionātā, klases skolotājam vai klases komandas kapteinim jāreģistrējas mājaslapā www.zzcempionats.lv, izveidojot savas klases profilu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.

Skolēniem - jāpievienojas savas klases profilam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi.

Skolotājam- jāpievienojas klases profilam ar sociālo tīklu pasi vai e- pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi.

Skolotājam - jāapkopo skolēnu vecāku aizpildītās atļaujas par dalību “ZZ Čempionātā” (veidlapa pieejama klases kontā, sadaļā vecāku atļaujas) un jāsaglabā tās klases profilā līdz 13. marta plkst. 23:59. Vecāku atļauju oriģināli glabājas pie klases skolotāja un nepieciešamības gadījumā “ZZ Čempionāta” organizatori var pieprasīt to oriģinālus. Skolotājs ir atbildīgs par to, ka ikviens klases skolēns, kurš piedalās “ZZ Čempionātā”, ir iesniedzis derīgu vecāku atļauju.

Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt klases profilā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā „ZZ Čempionāta” gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību “ZZ Čempionāta” turpmākajā gaitā, ja klases profilā līdz pieteikšanās posma beigām (2017. gada 13. marta plkst. 23:59) nav pievienotas derīgas vecāku atļaujas par dalību “ZZ Čempionātā”.

Izpildot visus reģistrācijas soļus, komanda saņem “Mājasdarba” uzdevumu.

2. Mājas darbs

Kopā ar “Mājasdarba” uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā klases profilā līdz 13. marta pusnaktij.

3. “Mājasdarba” vērtēšana

Mājasdarbus vērtēs īpaši izveidota “ZZ Čempionāta” žūrija - “ZZ Čempionāta” organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.

Veiksmīgākās komandas 1.-4., 5.-6., 7.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst “ZZ Čempionāta” Pusfināla posmā.

Mājasdarba vērtēšanas kritēriji

a) atbilstība dotajam uzdevumam,

b) radošums,

c) izpildījuma kvalitāte.

Klases, kuru mājasdarbā vislabāk izpaudīsies  lielas un vienotas komandas spēks, sportisks gars, drosme un draudzība, tiks virzītas uz klātienes Pusfināliem Daugavpilī, Valmierā un Liepājā.

Klases, kuru mājasdarbā vislabāk izpaudīsies klases radošums, savstarpēja cieņa, tehnoloģiju izmantošana un izcilība, tiks virzītas uz Digitālo pusfinālu.

1.-4. klašu dalībnieki tiks virzīti dalībai Digitālajā pusfinālā.

Klases, kuras mājas darbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai “ZZ Čempionāta” Pusfinālos.

Apkopojot iegūtos rezultātus, precīzākās, radošākās un veiksmīgākās komandas 1.-4. , 5.-6., 7.-9.,un 10.-12. klašu grupās nokļūst “ZZ Čempionāta” Pusfināla posmā.

4. Pusfināls

Vadoties pēc atlases radošo uzdevumu rezultātiem, labākās komandas 5.-6., 7.-9. un 10.-12. klašu grupā tiks uzaicinātas piedalīties „ZZ Čempionāta” Pusfināla posmā: Digitālais pusfināls, Pusfināls Liepājā, Pusfināls Valmierā, Pusfināls Daugavpilī.

1.-4. klašu skolēni piedalās tikai Digitālajā pusfinālā.

Ja klases komanda saņems piedāvājumu piedalīties Fiziskajā pusfinālā, komandai tiks piedāvāta ģeogrāfiski tuvākā Pusfināla vieta. Ja kādā no Pusfinālu norises vietām dalībnieku komandu skaits pārsniegs maksimāli pieļaujamo komandu skaitu, organizatoriem ir tiesības klasei piedāvāt citu pusfināla norises vietu.

Pusfinālu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību pusfinālos.

Pusfinālu norise

Pusfināls Daugavpilī norisināsies 20.-21. aprīlī

Pusfināls Valmierā norisināsies 27.-28. aprīlī

Pusfināls Liepājā norisināsies 10.-11. maijā

Digitālais pusfināls norisināsies no 20. aprīļa līdz 12. maijam.

Izvērtējot Fizisko un Digitālo pusfinālu rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai “ZZ Festivālā”.

No Digitāla pusfināla “ZZ Festivālā” iekļūst:

5.-6. klašu grupā - 18 klases

7.-9. klašu grupā - 18 klases

10.-12. klašu grupā - 18 klases

No Pusfināla Daugavpilī “ZZ Festivālā” iekļūst:

5.-6. klašu grupā - 14 klases

7.-9. klašu grupā - 14 klases

10.-12. klašu grupā  - 14 klases

No Pusfināla Valmierā “ZZ Festivālā” iekļūst:

5.-6. klašu grupā - 14 klases

7.-9. klašu grupā - 14 klases

10.-12. klašu grupā  - 14 klases

No Pusfināla Liepājā “ZZ Festivālā” iekļūst:

5.-6. klašu grupā - 14 klases

7.-9. klašu grupā - 14 klases

10.-12. klašu grupā  - 14 klases

1., 2., 3., 4. klašu grupās, izvērtējot Digitālo pusfinālu rezultātus,  tiek apbalvotas  trīs draudzīgākās komandas katrā klašu grupā, kuras saņem ielūgumu uz “ZZ Čempionāta” noslēguma pasākumu - “ZZ Festivālu”.

  5. Fināls – “ZZ Festivāls”

“ZZ Festivāla” sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs “ZZ Festivālā”.

“ZZ Festivāla” laikā tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases, kuras tiek apbalvotas.

1., 2., 3., 4. klašu grupās “ZZ Festivāla” laikā tiek apbalvotas trīs draudzīgās un veiksmīgākās komandas katrā klašu grupā, kuras būs saņēmušas ielūgumu uz “ZZ Festivālu”, pēc Digitālā pusfināla rezultātu izvērtēšanas.

5.-12. klašu grupā uzvarētāji tiek noskaidroti Festivāla sacensību laikā un tiek apbalvoti:

5.-6. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst  1., 2., 3. vietu

7.-9. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst  1., 2., 3. vietu

10.-12. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst  1., 2., 3. vietu


6. Balvas 

“ZZ Čempionāta” 1. vietas ieguvēji 10.-12. klašu grupās saņem Ceļojošo kausu. Klasei ir tiesības paturēt ceļojošo kausu līdz 2018. gada “ZZ Čempionātam”.

“ZZ  Čempionāta” balvas saņem visi apbalvotās klases skolēni, kuri reģistrēti dalībai “ZZ Čempionātā”, un klases skolotājs.

Balvu fonda kopējā vērtība ir EUR 50 000. Konkrētas balvas tiks izsludinātas “ZZ Čempionāta” norises laikā.

Papildu balvas:

Aktīvākajai skolai, no kuras “ZZ Čempionāta” mājaslapā reģistrēsies un mājasdarbu izpildīs procentuāli vislielākais klašu skaits, tiks piešķirta speciālā balva - Latvijā pazīstama izpildītāja koncerts 2016./2017. mācību gada noslēgumā šajā skolā. Gadījumā, ja vairākām skolām būs vienāds rezultāts, uzvarētāju noskaidrosim, ņemot vērā procentuāli lielāko reģistrēto skolēnu skaitu skolas klašu kontos. Ja arī pēc skolēnu procentuālās attiecības būs vienāds rezultāts, balvu iegūs skola, kura šo procentuālo attiecību būs sasniegusi pirmā. Tātad - jo vairāk klases no skolas piedalās “ZZ Čempionātā”, jo vairāk klases skolēnu iesaistās un reģistrējas klases kontā, jo lielāka iespēja balvā saņemt koncertu!

Skolotājiem: piesakot klasi dalībai “ZZ Čempionātā”, skolotājs uzņemas lielu darbu un atbildību. Tāpēc, novērtējot milzīgo skolotāju ieguldījumu, pieciem skolotājiem (vienam skolotājam no katra Latvijas plānošanas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales) dāvināsim iedvesmojošu ceļojumu. Ceļojuma ieguvēji tiks noskaidroti izlozes kārtībā.


7. Personas datu apstrāde 
a. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Inspired eCommerce” reģ. nr. 40103754351, Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011.

b. Personas datu apstrādes mērķi – “ZZ Čempionāta” dalībnieku reģistrācija, informēšana, tiešais mārketings, izsūtot informatīvos materiālus un īpašos piedāvājumus no pasākuma organizatoriem un partneriem. Attiecīgajā sūtījumā tiks norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu ziņu saņemšanas.

c. Organizators mājaslapā paredz iespēju dalībniekam reģistrēties savas klases kontā ar savu sociālā tīkla pasi, tādējādi automātiski saņemot publiski pieejamo informāciju.

d. Dalībnieka vecākiem/aizbildņiem ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas datus papildina, labo, pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos.

e. Organizators pasākuma laikā var uzņemt foto un video materiālus, kuros var būt redzams dalībnieks. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti pasākuma un aktivitāšu publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora mājas lapā un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un facebook.com, u.c.).

f. Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem.

g. “ZZ Čempionāta” mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili jeb “cookies”.

8. Papildus nosacījumi

Projekta laikā organizatoriem ir tiesības Nolikumu papildināt.

9. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties