Digitālā pusfināla rezultāti

Skola 1.-4.klase
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola 1 A
Ogres sākumskola 1 C
Ogres sākumskola 1  B
Ogres 1. vidusskola 2  E
Čakstes Liepājas pilsētas 10. Vidusskola 2 A
Salacgrīvas vidusskola 2 A
Ogres 1. vidusskola 3 D
Jēkabpils 3. vidusskola 3 A
Saldus vidusskola 3 B
Ludzas pilsētas ģimnāzija 4 A
Jēkabpils pamatskola 4 B
Ogres sākumskola 4 B

 

 

Skola 5.-6. klase
Liepājas Katoļu pamatskola 6 A
Rīgas Centra humanitārās vidusskola 6 C
Inčukalna pamatskola 6  A
Balvu pamatskola 6  C
Krustpils pamatskola 6 A
Zemgales vidusskola 5 B
Aizputes vidusskola 6 B
Bauskas pilsētas pamatskola 6 A
Mežciema pamatskola 6 B
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 5 A
Jelgavas 4. vidusskola 6 C
Tukuma 2. pamatskola 6 A
Liepājas 15. vidusskola  6  A
Olaines 1. vidusskola 6 B
Smiltenes vidusskola 5 B
Palsmanes pamatskola 6 A
Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils 1. vidusskola” 6  
Ogres 1. vidusskola 5 B

 

Skola 7.-9. klase
Pļaviņu novada ģimnāzija 7 B
Ciblas vidusskola 7  
Mārupes vidusskola 8  A
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 8  M2
Rēzeknes 5. vidusskola 7 B
Aizkraukles novada vidusskola 8 A
Tukuma Raiņa ģimnāzija 7  
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 7 M3
Rīgas Igauņu pamatskola 7 A
Liepājas 8. vidusskola 7 A
Sējas pamatskola  1  A
Kuldīgas 2. vidusskola 7 B
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 9 C
Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola 7 A
Liepājas Raiņa 6. vidusskola 7  A
Jelgavas 1. ģimnāzija 7 M
Siguldas Valsts ģimnāzija 7 B
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 7 KOM

 

Skola 10.-12. klase
Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 10 A
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 10  C
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 11  A
Jaunpiebalgas vidusskola 11  A
Tukuma 2. Vidusskola 11 B
Balvu Valsts ģimnāzija 10 A
Tilžas vidusskola 10  A
Valmieras Valsts ģimnāzija 12 C
Ērgļu vidusskola 10 A
Rīgas Amatniecības vidusskola 10 MF11
Talsu 2. vidusskola  10  B
Madonas Valsts ģimnāzija 10 B
Talsu Valsts ģimnāzija 11 B
Dundagas vidusskola 11  A
Babītes vidusskola 11 A
Vecpiebalgas vidusskola 10 V
Rīgas 84. vidusskola 12 A
Ķekavas vidusskola 10 B